ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

  • Εύκολη εφαρμογή στο πρόσωπο με ελαστική ζώνη στερέωσης
  • Κατάλληλη για σκόνη, ψεκαστικά υγρά - άερια κλπ
  • Συμπαραδίδεται με φίλτρο προστασίας

Δεν συνίσταται η χρήση της σε περιβάλλον με υψηλή τοξικότητα ή όπου υπάρχει χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου.

10,00 €