Μαξιλάρι με την Φωτογραφία σας και Χριστουγεννιάτικο θέμα 

Μετά την αποστολή θα ανακατευθηνθείτε για την παραγγελία του μαξιλαριού και την επιλογή του Χριστουγεννιάτικου θέματος